Image Map

BREEAM NL

(Website)

An Archi BV is gecertificeerd BREEAM Expert. Hiermee is het bedrijf bevoegd te adviseren voor het duurzaamheidskeurmerk dat Dutch Green Building Council (DGBC) voorschrijft voor gebouwen.

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de Duurzaamheid van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren. BREEAM-NL is specifiek bedoeld voor certificatie van nieuwbouw en grote renovatieprojecten.


Innovatie Centrum Duurzaam Bouwern

(Website)

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen is met 2000 m2 vloeroppervlakte het concrete kenniscentrum voor duurzaam bouwen. ICDuBo is een onafhankelijk en inspirerend centraal platform met een permanent dynamisch overzicht van alle mogelijke vormen van duurzame en innovatieve oplossingen. Het centrum richt zich op kennisdeling en samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. ICDuBo is de schakel tussen theorie en praktijk, tussen vraag en aanbod.


Duurzaamheidspaviljoen

(Website)

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Kingspan voelt. Daarom ontwikkelde Kingspan in 2009 een nieuw beursinitiatief: het Duurzaamheidspaviljoen. Het ontwerp werd gemaakt door An Archi architecten, ir. H. van Heeswijk.

Het Duurzaamheidspaviljoen maakt beursbezoekers wegwijs in het denkproces en de praktijk van duurzaamheid en duurzaam bouwen. Daarbij wordt vooral de gebouwschil in ogenschouw genomen.

Gedurende de beurs is op het Duurzaamheidspaviljoen een expositie te bezoeken van duurzame gevelsystemen. Ook worden interessante presentaties, workshops en seminars georganiseerd met sprekers van toonaangevende kenniscentra, brancheorganisaties en universiteiten.Het contentprogramma verschilt per beurs. Het heeft doorgaans een interactief karakter en vormt qua onderwerpen een afspiegeling van de actualiteit.


Dutch Green Building Council

(Website)

An Archi BV is gecertificeerd BREEAM Expert. Hiermee is het bedrijf bevoegd te adviseren voor het duurzaamheidskeurmerk dat Dutch Green Building Council (DGBC) voorschrijft voor gebouwen.

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van Duurzaamheid.

Sinds september 2009 is het eerste van deze keurmerken, BREEAM-NL Nieuwbouw 2010, operationeel en worden beoordelingen van nieuw te bouwen utiliteitsgebouwen uitgevoerd. In de loop van 2010 volgen een beoordelingssysteem voor nieuw te bouwen woningen en appartementen, een systeem voor bestaande gebouwen en een systeem voor (her)ontwikkelingsgebieden.


Slim Bouwen

(Website)

An Archi is lid van Slimbouwen. De huidige manier van bouwen is niet langer houdbaar. Ondanks de sterk veranderende behoeften van opdrachtgevers en gebruikers over de afgelopen decenia is de bouw ambachtelijk gebleven en daarmee uitgegroeid tot een weinig efficiente bedrijfstak. De bouw geldt bovendien inmiddels als een grote milieuvervuiler. Slimbouwen is een antwoord op deze problemen. Innovaties op bedrijfsniveau zijn niet meer voldoende om de bouw drastisch te verbeteren. Slimbouwen is een visie op integraal niveau. Daarbij wordt voor alle partners in de bouw een samenhangende oplossing geboden om tot noodzakelijke vernieuwingen te komen.

Slimbouwen is: het fysiek en organisatorisch ontkoppelen van leidingen (installaties) blijkt de sleutel tot een efficiënter en dus economischer bouwproces te zijn. Door de installatietechniek een eigen plek te geven in het proces en in het gebouw, wordt industrieel bouwen mogelijk gemaakt en blijven gebouwen voor meerdere functies bovendien in de toekomst aanpasbaar (flexibiliteit). Dat betekent een aanzienlijk hoger aanvangsrendement, lagere exploitatiekosten een langere exploitatieperiode en een hogere restwaarde.Daarnaast is Slimbouwen® een herbezinning op materiaal- en volumegebruik hetgeen samen met de levensduurverlenging ten opzichte van het traditionele bouwen, een spectaculaire reductie van de milieubelasting met zich meebrengt (ca. halvering van gewicht,constructiediktes productie-energie, CO2 uitstoot, transport, afval en fijnstof).


Certified Passive House Designer

(Website)

Deze cursus, die in Europees verband wordt gegeven, biedt alle noodzakelijke kennis om het examen voor "Gecertificeerd Passiefhuis-ontwerper" te kunnen afleggen, waarvan het PassivHaus Institut de inhoud heeft bepaald.

Wanneer u dit examen met succes hebt afgelegd, ontvangt u het certificaat en treedt u toe tot het team van gekwalificeerde Passiefhuis-ontwerpers in Europa. U wordt dan ook als zodanig geregistreerd in de Passive House Designer database (in het Engels).

Uw certificaat biedt potentiele opdrachtgevers de zekerheid, dat u als Passiefhuis-ontwerper over de vereiste vaardigheden beschikt.


Technische Universiteit Eindhoven

(Website)

  • - Degree in civil engeneering
  • - Architecture and City Planning
  • - Department Professor Dick Apon