1118 Duurzaamheidspaviljoen Building Holland


Architect: ir. Harry van Heeswijk

Samenwerkingsverband: An Archi B.V.

Link: Duurzaamheidspaviljoen op de BouwRai

Link: Duurzaamheidspaviljoen

In het Duurzaamheidspaviljoen worden innovatieve en duurzame bouwsystemen tentoongesteld voor gevels, vloeren en daken. Aan de orde komen aspecten op het gebied van licht-, integraal-, industrieel- en ‘future proof’ bouwen zoals prefabricage, IFD, luchtdichtheid en BREEAM. Kingspan Duurzame Bouwsystemen is hoofdsponsor van dit unieke project.

200 m2 vloeroppervlak zal dienen om de bezoeker (oa architecten en opdrachtgevers) wegwijs te maken in het denkproces dat duurzaamheid en duurzaam bouwen heet. De vloerbekleding leidt de bezoeker door een aantal ‘groene’ deelprocessen heen, in de vorm van tentoongestelde bouwsystemen.

De verdiepingsvloer zal gedurende drie dagen het platform zijn voor presentaties, workshops en seminars met een duurzaam karakter. In samenspraak met Kingspan Duurzame Bouwsystemen worden er interessante sprekers vanuit kenniscentra, brancheorganisaties en universiteiten gemobiliseerd.


Verder: